Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

infodienst-ausschreibungen.de recherchiert für Sie Ausschreibungen aus Mazedonien.

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 820 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 82)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Region
Железарија (браварија ,молерофарбарски материјали, водоинсталатерскиматеријали и електроматеријали) 25.03.19 18.04.19 Macedonia
Услуги за мобилна телефонија 25.03.19 04.04.19 Macedonia
Сервисирање на лабораториска опрема 25.03.19 01.04.19 Macedonia
Авионски билети 25.03.19 04.04.19 Macedonia
свртници и свртнички материјал 25.03.19 25.04.19 Macedonia
ЈН на работи - изведба на приодна рампа и уредување на тротоар со бехатон плочки 25.03.19 04.04.19 Macedonia
Набавка на обувки 25.03.19 15.04.19 Macedonia
Предмет на договорот за јавна набавка е: „САНАЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ ВО ОУ„МАЛИНА ПОПИВАНОВА„ КОЧАНИ“ 25.03.19 04.04.19 Macedonia
Набавка на производи од месо 25.03.19 04.04.19 Macedonia
потрошен материјал за лабораторија 25.03.19 15.04.19 Macedonia

Железарија (браварија ,молерофарбарски материјали, водоинсталатерскиматеријали и електроматеријали)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 18.04.19
Auftraggeber: ЈЗУ Здравствен дом Тетово

Услуги за мобилна телефонија

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.04.19
Auftraggeber: ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - Гостивар

Сервисирање на лабораториска опрема

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.04.19
Auftraggeber: ЈЗУ Здравствен Дом - Прилеп

Авионски билети

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.04.19
Auftraggeber: Македонска академска истражувачка мрежа МАРнет Скопје

свртници и свртнички материјал

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.04.19
Auftraggeber: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје

ЈН на работи - изведба на приодна рампа и уредување на тротоар со бехатон плочки

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.04.19
Auftraggeber: ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“

Набавка на обувки

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 15.04.19
Auftraggeber: Дирекција за заштита и спасување

Предмет на договорот за јавна набавка е: „САНАЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ ВО ОУ„МАЛИНА ПОПИВАНОВА„ КОЧАНИ“

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.04.19
Auftraggeber: ОУ Малина Поп Иванова - Кочани

Набавка на производи од месо

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.04.19
Auftraggeber: ЈУОУД„Професор Мијалковиќ“ Куманово

потрошен материјал за лабораторија

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 15.04.19
Auftraggeber: ЈЗУ Клиничка болница - Штип