Feedback

Ausschreibungen für Montenegro

infodienst-ausschreibungen.de recherchiert für Sie Ausschreibungen aus Montenegro.

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 1.951 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 196)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Region
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka usluga po partijama kako slijedi: Partija 1 - Izrada projektne dokumentacije, Partija 2 - Revizija projektne dokumentacije, Partija 3 - Stručni nadzor nad izvođenjem radova, Partija 4 - Tehnički pregled izvedenih radova, Partija 5 - Tehnički pregled izvedenih radova nad TS 35/10 kV 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Zakup poslovnog prostora 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Usluge štampe i dizajna ( kreiranje, produkcija i distribucija materijala) 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Partija 1: Izrada LSL »Servisno proizvodna zona Barutana II« sa izradom geodetsko-katastarskih podloga i sa izradom Separata sa urbanističko- tehničkim uslovima; Partija 2: Izrada LSL »Aerodromi« sa izradom geodetsko-katastarskih podloga i sa izradom Separata sa urbanističko- tehničkim uslovima; Partija 3: Izrada DUP-a »Zabjelo 9« - izmjene i dopune, sa ažuriranom izradom geodetsko- katastarskih podloga i sa izradom Separata sa urbanističko-tehničkim uslovima; Partija 4: - Izrada Strateške procjene uticaja na 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Redovna opravka ranga srednje opravke 5 putničkih kola 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji infrastrukture za postavljanje opreme Hidrometeoroloških stanica 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Čuvanje prostora, objekata i imovine 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Medicinska oprema CTG aparat 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Sukcesivna nabavka sitnog i krupnog alata za period od godinu dana 16.02.18 Montenegro
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije, i to: Glavnog projekta ulice S 4-4 u Bečićima, Glavnog projekta ulice prema plaži 16.02.18 Montenegro

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka usluga po partijama kako slijedi: Partija 1 - Izrada projektne dokumentacije, Partija 2 - Revizija projektne dokumentacije, Partija 3 - Stručni nadzor nad izvođenjem radova, Partija 4 - Tehnički pregled izvedenih radova, Partija 5 - Tehnički pregled izvedenih radova nad TS 35/10 kV

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 71300000
Auftraggeber: Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Zakup poslovnog prostora

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 70220000
Auftraggeber: Uprava za imovinu

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Usluge štampe i dizajna ( kreiranje, produkcija i distribucija materijala)

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 22462000 79800000 22100000 22120000
Auftraggeber: Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D.

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Partija 1: Izrada LSL »Servisno proizvodna zona Barutana II« sa izradom geodetsko-katastarskih podloga i sa izradom Separata sa urbanističko- tehničkim uslovima; Partija 2: Izrada LSL »Aerodromi« sa izradom geodetsko-katastarskih podloga i sa izradom Separata sa urbanističko- tehničkim uslovima; Partija 3: Izrada DUP-a »Zabjelo 9« - izmjene i dopune, sa ažuriranom izradom geodetsko- katastarskih podloga i sa izradom Separata sa urbanističko-tehničkim uslovima; Partija 4: - Izrada Strateške procjene uticaja na

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 71240000
Auftraggeber: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Redovna opravka ranga srednje opravke 5 putničkih kola

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 50224200
Auftraggeber: Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji infrastrukture za postavljanje opreme Hidrometeoroloških stanica

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 71247000
Auftraggeber: Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Čuvanje prostora, objekata i imovine

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 63122000
Auftraggeber: JKP Komunalno Nikšić

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Medicinska oprema CTG aparat

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 31600000
Auftraggeber: JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Sukcesivna nabavka sitnog i krupnog alata za period od godinu dana

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 44512000 44512300 44512200 43830000
Auftraggeber: Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije, i to: Glavnog projekta ulice S 4-4 u Bečićima, Glavnog projekta ulice prema plaži

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag
CPV: 71320000
Auftraggeber: Opština Budva