Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

infodienst-ausschreibungen.de recherchiert für Sie Ausschreibungen aus Mazedonien.

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 639 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 64)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Region
Реставација на канцелариски столици и училишни клупи 18.11.17 23.11.17 Macedonia
Монитор комаптибилен со ангиограф , модел CATHTERIZATION C2-70 BransistSafire MH 300 од производителот Shimadzu или еквивалент 18.11.17 24.11.17 Macedonia
Oдржување на објект, молерофарбарски услуги 18.11.17 23.11.17 Macedonia
услуги – Санација на подови во училниците во СУГС Кочо Рацин Скопје 18.11.17 23.11.17 Macedonia
Mлеко и млечни производи, прехранбени производи 17.11.17 27.11.17 Macedonia
Набавка на компјутерска опрема за потребите на општина Охрид 17.11.17 22.11.17 Macedonia
канцелариски потрошен материјал 17.11.17 07.12.17 Macedonia
КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА 17.11.17 07.12.17 Macedonia
сервисирање и испитување на противпожарни централи и сервисирање и одржување на хидрантска мрежа 17.11.17 23.11.17 Macedonia
Набавка на гориво за греење (сукцесивна набавка) за период од 1 (една) година за потребите на ЈОУДГ ,,ПРВА РАДОСТ,,,Василево -општина Василево 17.11.17 22.11.17 Macedonia

Реставација на канцелариски столици и училишни клупи

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 23.11.17
Auftraggeber: СУГС„Кочо Рацин“-Скопје

Монитор комаптибилен со ангиограф , модел CATHTERIZATION C2-70 BransistSafire MH 300 од производителот Shimadzu или еквивалент

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.11.17
Auftraggeber: ЈЗУ Клиничка Болница Тетово

Oдржување на објект, молерофарбарски услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 23.11.17
Auftraggeber: СУГС„Кочо Рацин“-Скопје

услуги – Санација на подови во училниците во СУГС Кочо Рацин Скопје

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 23.11.17
Auftraggeber: СУГС„Кочо Рацин“-Скопје

Mлеко и млечни производи, прехранбени производи

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.11.17
Auftraggeber: Ученички дом Браќа Миладиновци - Струга

Набавка на компјутерска опрема за потребите на општина Охрид

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 22.11.17
Auftraggeber: Општина Охрид

канцелариски потрошен материјал

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 07.12.17
Auftraggeber: Министерство за Финансии

КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 07.12.17
Auftraggeber: ЈП Македонски шуми п.о - Скопје

сервисирање и испитување на противпожарни централи и сервисирање и одржување на хидрантска мрежа

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 23.11.17
Auftraggeber: Факултет за електротехника и информациски технологии

Набавка на гориво за греење (сукцесивна набавка) за период од 1 (една) година за потребите на ЈОУДГ ,,ПРВА РАДОСТ,,,Василево -општина Василево

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 22.11.17
Auftraggeber: Јавна општинска установа за деца-Детска градинка ПРВА РАДОСТ