Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

infodienst-ausschreibungen.de recherchiert für Sie Ausschreibungen aus Mazedonien.

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 524 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 53)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Region
обезбедување услуги од Т.А за организирање на летен фудбалски камп 25.07.17 07.08.17 Macedonia
молерофарбарски услуги 25.07.17 08.08.17 Macedonia
Дополна со грејни тела - радијатори 25.07.17 31.07.17 Macedonia
-СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАБОТНИ ПОВРШИНИ И МЕДИЦИНСКИ ИИНВЕНТАР -СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАЦЕ И КОЖА 25.07.17 31.07.17 Macedonia
Набавка, транспорт и коплетни монтажи на машински дел за котлара на пелети 25.07.17 31.07.17 Macedonia
Технички матерјали(Технички потрошен матерјал,Електроматерјали,Водоинсталатерски матерјали,Столарски и Ѕидарски матерјали)за одржување на објектите во Заводот 25.07.17 04.08.17 Macedonia
Mазут 25.07.17 11.09.17 Macedonia
Резервација за авиобилети за потребите на Владата на Република Македонија, министерствата и други државни органи и организации 25.07.17 29.08.17 Macedonia
Медицински средства – реагенси за апарат ARCHITECT c4000 или еквивалент 25.07.17 14.08.17 Macedonia
Превоз на ученици од основните и средното училиште на Општина Свети Николе за учебната 2017/2018 25.07.17 14.08.17 Macedonia

обезбедување услуги од Т.А за организирање на летен фудбалски камп

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 07.08.17
Auftraggeber: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ - ОХРИД

молерофарбарски услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.08.17
Auftraggeber: Факултет за земјоделски науки и храна - ФЗНХ Скопје

Дополна со грејни тела - радијатори

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 31.07.17
Auftraggeber: ОУ Ристо Крле - Скопје

-СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАБОТНИ ПОВРШИНИ И МЕДИЦИНСКИ ИИНВЕНТАР -СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАЦЕ И КОЖА

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 31.07.17
Auftraggeber: Клиника за кардиологија - Скопје

Набавка, транспорт и коплетни монтажи на машински дел за котлара на пелети

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 31.07.17
Auftraggeber: ООУ„ 25 Мај “ Скопје-Гази Баба

Технички матерјали(Технички потрошен матерјал,Електроматерјали,Водоинсталатерски матерјали,Столарски и Ѕидарски матерјали)за одржување на објектите во Заводот

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.08.17
Auftraggeber: ЈЗУ Завод за Нефрологија - Струга

Mазут

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 11.09.17
Auftraggeber: ЈЗУ,,Психијатриска Болница,, - Демир Хисар

Резервација за авиобилети за потребите на Владата на Република Македонија, министерствата и други државни органи и организации

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.08.17
Auftraggeber: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија

Медицински средства – реагенси за апарат ARCHITECT c4000 или еквивалент

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 14.08.17
Auftraggeber: ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје

Превоз на ученици од основните и средното училиште на Општина Свети Николе за учебната 2017/2018

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 14.08.17
Auftraggeber: Општина Свети Николе