Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

infodienst-ausschreibungen.de recherchiert für Sie Ausschreibungen aus Mazedonien.

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 875 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 88)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Region
Изработка на еден пробно-експлоатационен бунар (ПЕБ-1=80,0 м) и обезбедување на подземна вода за водоснабдување на с.Чифлик 20.04.18 02.05.18 Macedonia
јавна набавка на стоки ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ,ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ ,БРАВАРИЈА И СИТЕН ИНВЕНТАР 20.04.18 25.04.18 Macedonia
Изнајмување на три фотокопири за потребите на Општина Карпош 20.04.18 25.04.18 Macedonia
Стручен надзор на изградба на улици во урбан дел на Општината 20.04.18 04.05.18 Macedonia
обработка, мерење и испитување на долен строј на шински возила 20.04.18 10.05.18 Macedonia
Сервисирање и поправка на возила 20.04.18 30.04.18 Macedonia
Набавка на градежни материјали за потребите на Националната установа Стоби 20.04.18 26.04.18 Macedonia
Набавка на услуга-автобуски превоз 20.04.18 25.04.18 Macedonia
Регулација на дел од речното корито и изградба на каскаден праг на Р.Каменичка во Македонска Каменица 20.04.18 10.05.18 Macedonia
Набавка на гуми 20.04.18 26.04.18 Macedonia

Изработка на еден пробно-експлоатационен бунар (ПЕБ-1=80,0 м) и обезбедување на подземна вода за водоснабдување на с.Чифлик

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 02.05.18
Auftraggeber: Општина Петровец

јавна набавка на стоки ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ,ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ ,БРАВАРИЈА И СИТЕН ИНВЕНТАР

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.04.18
Auftraggeber: ЈУ Специјален завод Демир Капија

Изнајмување на три фотокопири за потребите на Општина Карпош

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.04.18
Auftraggeber: Општина Карпош

Стручен надзор на изградба на улици во урбан дел на Општината

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.05.18
Auftraggeber: Општина Ѓорче Петров

обработка, мерење и испитување на долен строј на шински возила

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 10.05.18
Auftraggeber: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје

Сервисирање и поправка на возила

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.04.18
Auftraggeber: ЈЗУ Општа болница Кавадарци

Набавка на градежни материјали за потребите на Националната установа Стоби

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.04.18
Auftraggeber: Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби - Градско

Набавка на услуга-автобуски превоз

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.04.18
Auftraggeber: Факултет за биотехнички науки

Регулација на дел од речното корито и изградба на каскаден праг на Р.Каменичка во Македонска Каменица

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 10.05.18
Auftraggeber: Општина Македонска Каменица

Набавка на гуми

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.04.18
Auftraggeber: Општина Лозово