Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

infodienst-ausschreibungen.de recherchiert für Sie Ausschreibungen aus Mazedonien.

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 472 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 48)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Region
Надзорен орган за работите што ќе се реализират во период од две години, предвидени согласно законот за градење на Република Македонија 22.01.18 01.02.18 Macedonia
Одржување на клупи и корпи и друга урбана опрема 22.01.18 20.02.18 Macedonia
Набавка на услуга за технички преглед на моторни, приклучни и специјални возила . 22.01.18 29.01.18 Macedonia
Резервни делови за постоечки апарат BECKMAN GLUCOSE ANALYSER,, или еквивалент,, 22.01.18 02.02.18 Macedonia
средства за хигиена 22.01.18 29.01.18 Macedonia
НАБАВКА НА -ПЕЛЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ВО ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА 22.01.18 01.02.18 Macedonia
Набавка на хигиенски средства 22.01.18 29.01.18 Macedonia
Сервисирање на службени возила 22.01.18 29.01.18 Macedonia
сукцесивна набавка на десктоп персонален компјутер со монитор 22.01.18 12.02.18 Macedonia
лепак за „GUK“ машина за ковертирање, за период од 2 години 22.01.18 30.01.18 Macedonia

Надзорен орган за работите што ќе се реализират во период од две години, предвидени согласно законот за градење на Република Македонија

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.02.18
Auftraggeber: ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Одржување на клупи и корпи и друга урбана опрема

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.02.18
Auftraggeber: Општина Аеродром

Набавка на услуга за технички преглед на моторни, приклучни и специјални возила .

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.01.18
Auftraggeber: ЈП Водовод Куманово

Резервни делови за постоечки апарат BECKMAN GLUCOSE ANALYSER,, или еквивалент,,

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 02.02.18
Auftraggeber: Клиника за ендокринологија

средства за хигиена

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.01.18
Auftraggeber: ДСД „Браќа Миладиновци“ Штип

НАБАВКА НА -ПЕЛЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ВО ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.02.18
Auftraggeber: ЈУ Специјален завод Демир Капија

Набавка на хигиенски средства

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.01.18
Auftraggeber: ЈОУДГ Царка Андреевска - Кратово

Сервисирање на службени возила

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.01.18
Auftraggeber: Општина Теарце

сукцесивна набавка на десктоп персонален компјутер со монитор

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 12.02.18
Auftraggeber: АД Македонска пошта

лепак за „GUK“ машина за ковертирање, за период од 2 години

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.01.18
Auftraggeber: АД Македонска пошта