KUNDENLOGIN Benutzername:  Passwort: 
Passwort vergessen? Neu registrieren

Ausschreibungen in Kroatien

Für die hier aufgelisteten, in Landessprache verfügbaren Ausschreibungen bieten wir folgende Leistungen an:


Anfragen richten Sie bitte an uebersetzung@infodienst-ausschreibungen.de

Derzeit sind folgende Auftragschancen verfügbar:

(Angezeigt werden die 200 aktuellsten Bekanntmachungen.)
Titel Veröffentlicht
Opskrba električnom energijom   27.08.2015
KUPNJA I ISPORUKA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA PROPAN - BUTAN SMJESA   27.08.2015
Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala- digitalni drenažni sustav za torakalnu kirurgiju   27.08.2015
Nabava usluge prijevoza neopasnog otpada ključnog broja 20 03 01   27.08.2015
Izvođenje radova na uređenju potkrovlja za potrebe Medicinskog fakulteta u Osijek   27.08.2015
KUPNJA ZAVJESA ZA UGOSTITELJSTVO   27.08.2015
ODRŽAVANJE I POPRAVAK PROTUPOŽARNIH VRATA U TUNELIMA   27.08.2015
Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole s ishođenjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela, za zahvat Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km   27.08.2015
Izvanredno održavanje Koturaške ulice   27.08.2015
OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA OD AUTOMOBILSKOG KASKA   27.08.2015
RADOVI NA UREĐENJU RADIĆEVE ULICE   27.08.2015
Komunalna oprema - kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Vrlike   27.08.2015
Sanacija i uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Trilja u skladu s tehničkom specifikacijom – troškovnikom.   27.08.2015

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10